آموزش تعمیر فندک اجاق گاز – تعمیر لوازم خانگی

در بعضی از اجاقها نازل به شیر متصل نیست و ابتدا لولههای رابط به شیر متصل شده و بعد در نزدیکی مشعل، نازل طوری نصب شده که همان مخلوط هوا و گاز را بوجود میآورد. همان طور که گفته شد در اجاقهای جدید مشگل تنظیم گاز مشعل به ندرت اتفاق میافتد و احتیاجی به تنظیم مخلوط هوا و گاز نیست ولی در صورت مناسب نبودن شعله مشعل، مشکل میتواند از گرفتگی سوراخ نازل و یا گشاد شدن آن باشد که نازل را تمیز یا تعویض میکنیم. اگر شعله خیلی کوتاه باشد و یا به راحتی خاموش شود، قاب یا محافظ پیلوت را بیرون بکشید و سوراخ آن را به آهستگی و با دقت بوسیله یک میله نازک تمیز کنید.

هنگامی که درجه حرارت فر به حد تنظیم شده رسید، ترموستات اصلی فر به کار میافتد یعنی بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات اصلی (در اثر بالا رفتن حرارت داخل فر) منبسط میشود و شیری را به کار میاندازد و جریان گاز را به مشعل فر کم میکند. با زیاد شدن شعله پیلوت، بخار داخل لوله مربوطه به ترموستات منبسط میشود در اثر منبسط شدن بخار داخل لوله ترموستات، شیر مشعل باز میشود و اجازه میدهد که گاز به مشعل فر برسد، با خروج گاز از مشعل فر، شعله پیلوت آن را روشن میکند.

برای تغییر مقدار هوا، پیچ تنظیمکننده مخلوط هوا را شل کنید و صفحه مخلوطکن را تغییر دهید تا اندازه سوراخهای محفظه مخلوطکن تغییر کند و هوای بیشتر یا کمتری وارد محفظه شود. در اجاق گازهای فردار محفظه فر توسط یک یا دو مشعل (یکی پایین و دیگری بالا) حرارت داده میشود این مشعل توسط دو ترموستات و یک پیلوت با شعله خیلی کوچک کنترل میشود هنگامی که فر یا تنور خاموش است، شعله کوچک پیلوت روشن است و چنانچه دکمه کنترل را چرخانیده و روشن کنیم این دکمه شیری را باز میکند و جریان گاز را به پیلوت افزایش میدهد.

پست جدید  نه مدیرعامل هیو مارکس استعفا داد

با پایین آمدن حرارت در فر، بخار لوله ترموستات منقبض شده و توسط شیر عبور گاز، مقدار گاز ورودی را زیاد میکند و شعله فر بیشتر میشود به این ترتیب حرارت داخل فر با کم و زیاد شدن شعله مشعل آن توسط ترموستات در حد تنظیم شدهای ثابت نگهداشته میشود.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ترموکوپل اجاق گاز بوش لطفا از سایت ما دیدن کنید.