از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

همین مقایسه تطابق خوبی را فی مابین جواب های المان محدود و دیتا های آزمایشگاهی نشان می دهد در انتها به خواسته کمتر تنش حرارتی و کمتر در اتلاف حرارت از شیوه پیستون اساسی تولید تغییرات در کالا پیستون قدام به بهبود کالا آن شده است. در روز های سرد که سیستم دچار یخ زدگی می شود در سیلندر پولکی هایی وجود داراست که به جهت پرهیز از یخ زدگی سیلندر ها جا به جا می شوند و یه خرده به عقب می فرآیند تا فشار و انبساط موجود در یخ های تشکیل شده به سیلندر فشاری وارد نکند. علاوه بر اتومبیلهای کلیدی سیستم تایمینگ متغیر ، همین شیارها سبب ساز می شوند هنگامی که تسمه تایم پاره شود ( درباره تسمه تایم نیز در بخش سیستم تایمینگ نگارش شده ) و روزگار بندی سوپاپ به نیز بخورد ، از عکس العمل سوپاپ به پیستون دوری شده و از ایجاد خسارات شدید پرهیز کند. در عاقبت هوا به راحتی وارد ریه ها (شش ها) می شود. به همین ترتیب که به طور معمول در موتورهای بنزینی از سه یا چهار و موتورهای دیزلی از شش یا این که هفت رینگ به کار گیری میشود. در ضمن هر حلقه حساس یک دهانه هست که کلیدی گشوده و بسته کردن آن می توان قطر رینگها را در موقع کارگزاشتن نمودن روی پیستون یا این که قرار دادن پیستون درون سیلندر ، اندک و زیاد کرد. از مهمترین نشانههای خراب شدن حلقه میتوان به روغن سوزی اشاره کرد که در این حالت حیاتی رد نمودن روغن و رسیدن آن به بالای پیستون در زمان احتراق روغن هم میسوزد و به رخ دود آبی رنگ از اگزوز بیرون می گردد و موتور در فواصل زمانی کوتاه روغن کم می‌نماید و اگر نسبت به تعمیر زود زمان آن اقدام نشود. روغن به طور مداوم یا این که از رخنه های میله های اتصال یا جت های کارگزاری شده در میل لنگ به دیواره های سیلندر پاشیده می شود. درصورتیکه در بخشها گرم سیری زندگی می نمایید باید آب رادیاتور را زودتر ردوبدل کنید. همینطور در روز های گرم سال ممکن می باشد خودرو جوش بیاورد و باعث ایجاد ترک و نشتی در رادیاتور شود و در نتیجه آب آن قلیل شود. در روز های گرم سال ممکن هست آب رادیاتور به عوارض مختلفی کاهش پیستون و گلویی جک هیدرولیک یابد. برای نمونه گرمترین روز سال در گرمترین مکان مرزوبوم را در لحاظ بگیرید و موتور را واضح و مضاعف به آن فشار وارد کنید چه می‌شود ؟ در بخش ماشینهای سنگین نیز قطعات درون موتور به جهت ماشین های ولو F12، ولو FH، بنز 10 بدن تامین میشود. روی پیستون همینطور سوراخی جهت نصب گژن پین و اتصال به شاتون در نظر گرفته میشود. آن گاه اصلی انواع آن آشنا می شویم و رفته رفته به جزئیات طراحی و اصول نصب آن می پردازیم. لوله پیستونی، در کنار لوله سیلندری هیدرولیک یکی از مهمترین بخش های موتور ماشین را تشکیل می دهد. همین ترتیب به موتور یاری می‌نماید تا نرمتر و اصلی صدای کمتری پیستون فورج فعالیت کنند. آلیاژ آلومینیوم سیلیسیم، انبساط کمتری داراست و در پیستون سازی مصرف می شود. در غیر همین رخ موتور و اجزای دیگر ماشین در گیر زخم های جدی می شوند. آبی که در رادیاتور در درحال حاضر گردش میباشد ممکن می باشد آن گاه از مدتی دچار نشتی شود که همین فرمان سبب ساز اندک شدن آب رادیاتور می شود. پیستونهای چدنی سنگین بوده و اقتدار وزنی موتور را کاهش می‌دهند همینطور چدن اهمیت ضریب انبساط جرم پائین بوده و در عین اکنون حیاتی ضریب انتقال حرارت پائینی است. بخش اعظمی از معایب بر طرف می نماید از قبیل نشتی روغن از لایه واشرسرسیلندر و نشتی روغن به رادیاتور و کمپرس موتور به مدار آب. پیستون در برابر توشه کاملی که به وسیله روغن ذیل فشار اعمال می شود، قرار گرفته و آن را به شافت انتقال می دهد. کار رینگ های روغن همین هست که پخش روغن بر روی جدار سیلندر را در دست گرفتن کرده و از مصرف غیر واجب و مازاد روغن جلوگیری کنند. به جهت این که از زخم های جدی به خودرو پرهیز کنید خوب تر می باشد هر هفته حد اقل یک بار مقدار آب باطن رادیاتور را نظارت کنید. در صورتی که یک اختلال جدی ایجاد شده باشد باید در او‌لین فرصت اتومبیل را به تعمیرگاه ببرید و نسبت به تعمیر هر چه سرعت بالا تر آن مبادرت کنید. گهگاه وقت ها هواگیری نکردن رادیاتور نیز می تواند سبب ساخت نشتی در این سیستم شود و عملکرد آن را مختل پیستون خراب کند. درصورتیکه همین میزان بیش از حد باشد مایع نمیتواند در مجراها به درستی جریان پیدا نماید و در سرانجام راندمان همین سیستم به جهت خنک نمودن موتور کند شده و کاهش پیدا می کند. ترموستات از اجزای اهمیت سیستم خنک کننده است و در مسیر رفت و رجوع آب قرار دارد.