تخلیه عظیم به دلیل آتش گرفتن ساختمان در نزدیکی ایستگاه مرکزی در سیدنی

شعله‌های آتش بزرگ از ساختمانی در سوری هیلز در مرکز آن به گوش می‌رسد سیدنی، با دودهایی که بر فراز شهر می چرخد.را

گفته می شود که حداقل 50 نفر از ساختمان تخلیه شده اند زیرا آتش در چندین سطح در خیابان راندال نزدیک ایستگاه مرکزی می سوزد.

آتش دود بزرگی را به هوا می فرستد.

تیم های آتش نشانی و امدادی در محل حادثه حضور دارند.

آتش سوزی سوری هیلز
این ساختمان در حال حاضر در سوری هیلز در داخل سیدنی در آتش است. (نه)
آتش سوزی سوری هیلز
حداقل 50 نفر تخلیه شده اند. (نه)
ساختمانی در آتش سوزی در سوری هیلز
آتش سوزی حدود ساعت 4 بعد از ظهر شروع شد. (نه)
پست جدید  جستجوی ناامیدانه برای یافتن مرد در کیپ سندی در کگاری ادامه دارد