دختر تصادف موج سوار در اتومبیل Pinjarra از ناحیه سر آسیب جدی می بیند

یک دختر نوجوان پس از بیرون کشیدن از سقف اتومبیل در حال حرکت در حین یک شیرین کاری مشهور در حال گشت و گذار در اتومبیل در استرالیای غربی ، برای زندگی می جنگد.

ربکا آلکوک شاهد به 9News .

در حالی که جوان 17 ساله پشت فرمان فقط 10 کیلومتر در ساعت می رفت ، اما تماشاچیانی که به پلیس تماس گرفتند ، نگران بودند که اتفاق بدی رخ دهد.

اما قبل از رسیدن مأموران ، دختر جوان بالای اتومبیل را از پشت بام خود انداختند و در یک استخر خون دراز کشید و از ناحیه سر آسیب جدی دید.

خانم آلکوک گفت: “این فقط یک چیز غیر قابل باور است که ممکن است به همین کندی اتفاق بیفتد.”

تحقیقات پلیس در حال انجام است.

پست جدید  قایق ، کشتی و راه های آبی دنیای باستان