دو مرد پس از سقوط هواپیما به پارک سیدنی زخمی شدند

پس از سقوط هواپیمای سبک به پارکی در سواحل شمالی سیدنی ، دو نفر زخمی شده اند.

هواپیما بعدازظهر شنبه حدود ساعت 4.30 دقیقه در پارک کرومر پایین آمد.

مردی در سن 30 سالگی کمردرد دارد و برای احتیاط تحت درمان آسیب های ستون فقرات است.

مرد دوم که حدوداً 30 ساله است ، از ناحیه مفصل ران و گردن و کمر شکسته است.

بیشتر به آینده …

حدود ساعت 4.30 بعد از ظهر یک هواپیما به پارک کرومر در سواحل شمالی سیدنی سقوط کرد.