سطح بالای پیستون زیر ، گنبدی شکل می باشد

پس از اتومبیل کاری پیستون آن را مطابق روال خاصی گرم و سرد می نمایند و به اصطلاح بر روی آن عملیات گرمایی انجام می دهند تا خاصیت مناسب را پیدا کند.پس از این تراز روی اکثری از پیستون ها را دارای لایه نازکی از آب قلع یا مواد دیگر می پوشانند. در صورتی که روغن موتور نباشد، قطعات موتور در کوتاه مدت اصطکاک پیدا می‌کنند و از دربین میروند به این ترتیب روغن موتور یکی از بخش های اصلی مهمی می باشد که بایستی به آن توجه شود. پیستون در این وسیله مقداری پهنتر میباشد از پیستون موتورسیکلت شهری . پیستونها به شکل یک استوانه توخالی هستند که یک سر آنها بسته و سر دیگرشان گشوده هست که از شیوه این سر و توسط شاتون به میل لنگ متصل می گردد اما معمولا قطر پیستون در سر گشوده آن بیشتر است. در این بخش از نوشته یدک همپا قصد داریم تا به تحلیل کلی شاتون و نقش تعیین کننده آن در سیستم فنی و پیشرانه ماشین بپردازیم. هنگامی که پیستون بالا می رود سوخت متراکم می گردد و پس از انفجار به تحت حرکت میکند. شاتون هرچقدر کوتاهتر باشد میتواند سیکل را سریعتر کل کرده یا این که به اصطلاح غیرفنی , شرکت پیستون خودرو تبریز بتواند از تحت سیلندر سریعتر به بالا حرکت کرده و سوخت را متراکمتر نماید . بخش اکثر گازی که از حلقه دانسیته بالایی عبور می کند پشت رینگ چگالی پایینی یا حلقه وسط به دام می افتد همین دو حلقه چگالی به امداد یکدیگر فشار احتراق را تحمل کرده و مانع رد شدن کمپرس می شوند. می بایست اعتنا نمود که رینگ های کمپرسی در شیار حلقه های بالایی پیستون کارگزاشتن می شوند. این پیستون تعمیرنخواهد شد و بایستی تعویض شود , همین پیستون در ماشینهایی مثل بی ام دبلیو و بنز و پورش استعمال می‌شد که نسبتاً منسوخ شده است . همین پیستونها وزن کم و اقتدار انتقال حرارت بالایی دارند. سطح بالایی پیستون نیز با محفظه احتراق در تماس است. در همین روش برای جلوگیری از انتقال حرارت سر پیستون (که در مجاورت احتراق سوخت است) به بدنه پیستون ، یک سر حرارتی شامل شیاری است که در نزدیکی سر پیستون و به موازات شیارهای حلقه تولید می‌شود کلیدی همین فعالیت تا اندازهای راهی که حرارت را از سر پیستون به بدنه آن منتقل میسازد کمتر میکنند. همین پیستون موتور طوری طراحی شده که تو خالی میباشد و در حجم خالی آن نمک ریخته شده تا بتواند کمی در جذب حرارت موثر باشد . همانطور که میدانید بهترین جور به جهت همین وسیله , پیستون لاغر حیاتی شاتون به شدت کوتاه هست تا بتواند شتاب زیاد متعددی را تولید کند . یک رینگ تراکم پیستون به تنهایی نمی تواند کل این فشار را تحمل کند. قسمتهای دارای پیستون عبارتند از سر یا تاج ، شیارهای حلقه ، سطح های پیستون ، بدنه یا این که دامن و ترک انگشتی. این پیستون برشی تا نیمه بدنه خویش دارد و وزنههای تعادل میللنگ از درون این شیارها عبور میکنند. رینگهای متراکم اصلی انبساط خویش به طرف خارج به دیواره سیلندر چسبیده و گازبندی لطف را بوجود میآورند. این مسئله جراحت های زیادی را برای موتور ماشین به ملازم خواهد داشت. چنانچه اصطکاک دربین سیلندر و پیستون بسیار باشد، پیستون به درستی حرکت نمی کند که آسیبهای متعددی را به ملازم خواهد داشت. سپس توسط غلاف منحصربه‌فرد به پیچ های شاتون ضربه های ملایمی را وارد کرده و شاتون را همپا پیستون بیرون آورید. چنانچه موتور را به هر عاملی تعمیر کردید قطعا پیچهای شاتون را تحلیل کنید، پیچ و بستهای هرز شاتون بایستی بده بستان شود. به جهت بیرون نمودن پیستون از سیلندر، پیچ های شاتون را گشوده کنید و سپس از قطع نمودن کپه متحرک شاتون، سر پیچ های شاتون را برای حفاظت از ضربه دیدن، مهم شیلنگ بپوشانید. در برخی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا این که فرورفتگی جای سوپاپ دارد که وقتی سوپاپ ها باز می شوند می توانند در آن حرکت کنند.در بعضا دیگر از پیستون ها سر پیستون گنبدی یا این که به شکل های دیگر هست تا تلاتم در گوشه و کنار احتراق ارتقا یابد. همین رینگها که شیاردار یا سوراخدار طراحی میشوند، از نشر روغن روی دیواره سیلندر و مصرف بیش از حد و غیرضروری آن خودداری میکنند. رینگهای متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار میگیرند (شیارهای فراتر از رینگهای روغن). رینگ های متراکم یک تکه ساخته شده و مدام در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. این کلمه در اصطلاح به حلقه های فلزی گفته می شود که در روی پیستون قرار می گیرند.