عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

در شکل پیدایش این اتفاق، ذرات کوچک عضلانی در جریان خون آزاد می‌شوند و میتوانند به کلیه آسیب برساند. این کار در غایت به عضله سازی شما یاری خواهد کرد. باید بدانید که جریان الکتریکی که در EMS به عمل می رود دسترسی به سایر اعضای بدن مثل قلب ندارند و تنها عضله ها اسکلتی رشته ای در معرض همین پالس ها قرار می گیرند. همین زخم عضلانی وقتی تولید می گردد که تمرین اهمیت شدت زیاد، باعث ارتقا تراز کراتین کیناس (CK) میشود، آنزیمی که به طور معمول انرژی لازم را به ماهیچه ها میدهد. همین ورزش سبب ساز صرفهجویی در وقت شما خواهد شد (فقط ۲۰ دقیقه / ۲ بار در هفته). تمرین EMS ایکس بادی در سالن های ورزشی، مرکزها تن درستی و زیبایی و همینطور در ورزش های رقابتی، توانبخشی و پزشکی کاربرد دارد. هیچ وسیله مازاد احتیاج نیست: یک استودیو ایکس بادی هر دستگاهی که ممکن می باشد به آن نیاز داشته باشیم را دارااست هیچ نیازی نمی باشد که چیزی دارای خویش به یار داشته باشیم. ایکس بادی از جلیقههایی در کنار دستگاه استعمال می‌کند که به جلیقه های Xbody پر اسم و رسم هستند. مطابق تحقیقات بعد از آن از انجام همین ورزش هورمونهای احساس عالی در تن ترشح شده و شما را شادتر و سرحالتر میکند. بعد از آن از جلسه تمرین نخستین احساس تحرک و سرزندگی می کنید. شما سپس از یک جلسه EMS احساس شگفتی ایکس بادی اطلس مال خواهید داشت. او‌لین حیث شخص قبل از گزینش و خرید کردن محصولات مناسب ارزش می باشد. اهمیت عنایت به این‌که تحریک های الکتریکی، خارج از کنترل مغز شما، سبب ساز انقباض عضله‌ها می شود ممکن به کارگیری همین انقباضات خصوصا در منطقه ی گردن و ستون فقرات و میان تنه به جهت سالم افراد عادی و بدتر از آن برای اشخاصی که در همین نواحی دچار بیماری هایی مانند بیرون زدگی و هرنی دیسک و غیره هستند به شدت خطر آفرین و مضر باشد. متعادل کردن سیستم عضلات. تکانههای بیرونی دستگاه به بهبود پیوندهای ضعیف تن یاری کرده و سبب متعادل شدن سیستم عضلانیتان خواهد شد. XBody از گزاره ورزش های نو ظهوری میباشد که در آن از سیستم Electric Muscle Stimulation (تحریک الکتریکی عضلات) مهم اسم اختصاری EMS بکار گرفته می شود. در این ورزش، ماهیچه ها بهصورت هدفمند تقویت میشوند. آیا می توانم حیاتی تمرینات متد (xbody) ساختار عضلانی بدنم را تقویت کرده و ارتقا دهم. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وب سایت ورزش ایکس بادی در صادقیه.