فردی که پس از اعلامیه ایمنی عمومی پدینگتون دستگیر شد ، کل بلوک را می بندد

یک فرد بعد از ظهر امروز یک پلیس در حین بازداشت در یک حومه داخلی بریزبن در پدینگتون بازداشت شد.

پس از گزارش هایی مبنی بر اینکه یک مرد در داخل مسلح بود و تهدید می کرد ، پلیس درست بعد از ساعت 12.30 بعد از ظهر امروز به ملکی در خیابان آلما فراخوانده شد.

بیانیه ای با اعلامیه قانون حفظ ایمنی عمومی توسط کلیه محوطه های محصور در خیابان مک کارتنی ، خیابان آلما ، خیابان هبرت و ایلنا که تحت تأثیر پلیس قرار داشتند ، به روی عموم بسته شد.

درست قبل از ساعت 4 بعد از ظهر ، مرد محل اقامت را ترک کرد و دستگیر شد.

پست جدید  مرد ایندیانا که به جرم قتل محکوم شد ، پرونده های آدم خواری را در ایالات متحده درخواست تجدید نظر می کند