فرمیک اسید – شرکت بازرگانی کیمیا تجارت تات

در صنایع نساجیدر صنعت نساجی جهت استوار نمودن رنگ روی الیاف، رنگ آمیزی الیاف مصنوعی و طبیعی مانند نایلون و پشم و در غایت جهت خنثی نمودن محلول قلیایی در دوران شستشویی پارچه از همین ماده استفاده می معادله یونش فرمیک اسید شیمی دوازدهم کنند. چون همین ماده سازگاری خوبی دارای محیط زیست دارد.اکنون بیشترین کاربرد BASF در صنعت های کشاورزی است. اسید فرمیک در مواد غذایی به عنوان یک نگهدارنده یا در محصولات کشاورزی به عنوان یک آفت کش استفاده می شود. همچنین در رنگرزی چرم به عنوان یکنواختکننده آیتم استفاده قرار میگیرد. اسید فرمیک در هم اکنون حاضر برای جلوگیری از یخ زدگی جاده ها در فصل زمستان در برخی از کشورها به صورت نمک های مختلف جایگزین نمک های سنتی شده است، آنهم به دلیل سازگاری اصلی گوشه و کنار زیست و هم ادله موثر بودن بالای همین ماده است. در محصولات کشاورزی از اسید فرمیک به عنوان سموم جهت دفع آفات گزینه به کار گیری قرار می گیرد.در حال حاضر در برخی از کشورها از این ماده شیمیایی جهت پرهیز از یخ زدن جاده ها ( جایگزین زیاد مطلوب نمک های سنتی) به کارگیری می کنند. اسید فرمیک اهمیت اعتنا به خاصیت ضد باکتری طبیعی خود، به عنوان یک ماده حفظ کننده ضد باکتری و سموم دفع آفات بسیار مفید می باشد و همچنین در غذای دام ها از خرابی و پوسیدگی دوری کرده و مواد مغذی آن را حفظ می کند. پاشش مقداری از آن بر روی علف تازه خشک شده از خرابی و پوسیدگی آن جلوگیری می کند. البته در بعضا از محصولات غذایی از همین ماده مهم غلظت های مناسب، به تیتر یک ماده حافظ فعالیت می کند. در واقع همین ماده در سنتز مواد دارویی مانند ( انسولین و کافئین)، سنتز کاتالیست آلومینیوم و تولید پنتا اریتریتول مورد استفاده قرار می گیرد.در ایجاد حشره کش ها، رنگ نساجی و سموم نباتی به کارگیری می شود.کاربرد اسید فرمیک BASF در صنعت های غذایییکی از همگانی ترین کاربردهای اسید فرمیک، جهت ذخیره سازی مواد غذایی ( به تیتر ماده نگهدارنده مواد غذایی) است که این ماده مانع فعالیت های مخرب اسید لاکتیک می شود. اسید فرمیک BASF در صنعت های داروسازی جهت ایجاد مواد دارویی مورد به کارگیری قرار می گیرد.این ماده در غلظت های بسیار خطر آفرین است. همین ماده در تولید مشتقاتی نظیر استرهای فرمات کاربرد دارد. در واقعیت این ماده به راحتی در بیشتر حلال های آلی و آب مخلوط می شود. در قسمت های بعدی در گزینه دیتاها ایمنی همین ترکیب شیمیایی، بیشتر توضیح خوا هیم داد. در سال 1671 برای اول توشه طبیعت شناس انگلیسی به نام بان جان ری توانست این اسید را از تقطیر یک‌سری از مورچه ها جدا کند. ناگفته نماند در صنعت رنگرزی چرم، جهت یکنواخت نمودن رنگ از آن به کارگیری می کنند. اسید فرمیک را می توان اصلی گرم نمودن اسید اگزالیک در گلیسرول سوای آب و استخراج کلیدی تقطیر بخار ایجاد کرد.

پست جدید  خرید قهوه گانودرما از شرکت بیز چه سودی دارد