نجات برای رهایی “نهنگ درهم” در ساحل جنوبی نیوساوت ولز در حال انجام است

گلن سالیوان، بازرس نجات دریایی NSW گفت که یک کشتی خصوصی در حال نظارت بر نهنگ است.

ما فرصت خوبی برای کمک به عملیات جداسازی داریم زیرا شرایط آب و هوایی مساعد است.

سالیوان گفت: کشتی نجات دریایی PK 31 به زودی زودیاک NPWS را تا نهنگ درگیر همراهی خواهد کرد.

داوطلبان با پارک های ملی و خدمات حیات وحش NSW کار می کنند.

پست جدید  زن پس از بیرون کشیدن از آب در ساحل کوئینزلند جان خود را از دست داد