هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

سدیم هیدروکسید یک باز توانمند است پس بایستی در زمان کار اهمیت آن حفظ های ویژه به جهت مهیا سازی محلول سدیم هیدروکسید در آب به دلیل حرارت قابل توجهی که توسط واکنش گرمازا آزاد می شود، حتمی است. این ماده شیمیایی به شدت خورنده هست و به ادله بضاعت آن در تغییر شیمیایی چربی ها در فرآیندی به اسم صابون سازی اثر گذار است. این ماده شیمیایی می تواند به مهربانی چربی ها را در خویش حل کند. همین ماده شیمیایی به آهن یا مس حمله نمی کند البته بخش اعظمی از فلزات دیگر نظیر آلومینیوم ، روی و تیتانیوم به شتاب آیتم حمله قرار می گیرند. غلظت زیاد OH- حاصل از آن محلول را دارای خیس می نماید و سبب ساز به افزایش چشمگیر pH می سدیم هیدروکسید خرید شود. هیدروکسید سدیم محلول در آب می باشد و به راحتی رطوبت و دی اکسید کربن را از هوا جذب می کند. همین ترکیب رطوبت هوا را جذب می کنند و در مواجهه طولانی مدت می تواند دی اکسید کربن را جذب کرده و یک پوسته سفید کربنات سدیم در تراز ایجاد می کند. بدین ترتیب باید در مراقبت و ذخیره آن دقت شود که به دور از آب و رطوبت باشد. مانند فرآیند سلول دیافراگم از غشای Nafion به جهت انقطاع نمودن واکنش های کاتد و آند به کارگیری می شود. یکی از مصارف اصلی هیدروکسید سدیم، در خمیر کردن چوب ها، برای تولید ورقه در سوله های ساخت صفحه است. برای مطالعه دقیق همین روند میتوانید خود واژه کلرآلکانی را سرچ نمایید و مطالعه نمایید اما تفسیر کلی آن این میباشد که اهمیت به کار گیری از نمک خوراک که در حوضچه های نمکی قرار دارد و تولید محلول نمکی و آن گاه الکترولیز کردن آن و بعد از آن انقطاع کردن آن در پیل ها سدیم هیدروکسید ساخته میشود. محلول هیدروکسید سدیم در آب می تواند منجر از فی مابین رفتن بافت های زنده موجوادت از جمله حیوانات شود. مسلما از شیشه پیرکس استفاده کنید و پیاله را در یک سطل یخ فرو ببرید تا گرما را زیر بیاورید. همین پروسه عمدتا به جهت روغن پنبه دانه استفاده می شود تا به طور عمده مخلوط گاسپیول رنگ آن را از در میان ببرد. حدود 25% همین مقدار، در صنعت ساخت صفحه به کار می رود که یکی از مصارف بیشتر همین ماده شیمیایی در صنعت است. در ضمن کاربرد های بخش اعظم سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید مضاعف شبیه است. چنانچه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد طرز تهیه سدیم هیدروکسید لطفا از کاغذ ما بخواهید.

پست جدید  دانشجوی کوئینزلند پس از مصرف تصادفی سم موش در ICU در تایوان