وضعیت گروگان گیری در ساختمان اداری مونترال

گزارش شده است که یک وضعیت گروگانگیری در مونترال کانادا در جریان است.

ده ها کارمند در سقف یک ساختمان اداری ، که در آن شرکت نرم افزاری Ubisoft قرار دارد ، دیده می شود.

گزارش های محلی وجود دارد که برخی از کارمندان در اتاق های کنفرانس در آن بلوک مخفی شده اند.

پلیس محلی تأیید کرده است که آنها تماس اضطراری دریافت کرده اند و عملیات پلیس در حال انجام است.