ویکتوریا صفر مورد جدید ، مرگ صفر را به مدت 23 روز ثبت می کند

ارقام رسمی منتشر شده توسط DHHS ویکتوریا نشان داد که فقط یک مورد فعال در این ایالت باقی مانده است.

اعداد و ارقام امروز خزیدن ایالت را تا 28 روز انتقال صفر در جامعه نشان می دهد ، به این معنی که ویکتوریا به طور م effectivelyثر ویروس را ریشه کن خواهد کرد.

انتظار می رود دانیل اندروز نخست وزیر گام بعدی را در کاهش محدودیت ها در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز اعلام کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>