پیستون خودرو چیست و چطور کار میکند؟

پیستون (Piston) قطعه ای تقریباً استوانه ای شکل است که باطن سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد. به کارگیری از سوخت بی میزان مرغوب بودن سبب ساخت دوده و کربن بیشتری درمحفظه احتراق می گردد که حیاتی گذشت زمانه و تجمع این کربن ها موجب تولید قفل رینگ و صدمه به موتور اتومبیل شما می شود. اگر برایتان سوال می باشد که تا چه میزان دما در اثر کارکرد این قطعه تولید می شود، می بایست بگوییم که نیرویی که در حرکت انبساطی به کف پیستون وارد می شود، تا 1800 نیوتون توان دارد. این پیستون غالبا از آلیاژ آلومینیوم ساخته میشوند. 3 ـ وجود شکافهای حرارتی روی پیستون : این شکافها به صورت T و در دامنه پیستون تعبیه می گردند و در اثر گرما همین شکافها به نیز رسیده و از چسبیدن پیستون به سیلندر دوری مینمایند و در ضمن کمترین لقی در میان پیستون و سیلندر را ساخت می‌نمایند که سبب ارتقا کمپرس و توان موتور می‌گردد . وقتی تسمه تایم ببرد، ریتم گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و در صورتی که به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال زیاد سوپاپ اهمیت تراز رویی پیستون عکس العمل می‌کند و غیر از شکسته شدن خود سوپاپ باعث آسیب دیدن پیستون نیز میشود. هنگامی تسمه تایم ببرد، ریتم باز و بسته شدن سوپاپ ها بهم میریزد و چنانچه به دور موتور بالا باشد، بسته به طراحی موتور به احتمال زیاد سوپاپ حیاتی سطح رویی پیستون برخورد می‌نماید و منهای شکسته شدن خود سوپاپ منجر آسیب دیدن پیستون هم میشود. در اینجا بایستی گفت بر مغایر تصور، شوینده های انژکتور تا حدی موجب برطرف شدن کربن های تجمع یافته در درون سیلندر که در کیلومترهای بالا مقدمات صدمه به موتور را آماده می کند، می شود. زمانی پیستون گرم می شود همین تقویت کننده انبساط کف پیستون و برامدگی بوش گژن پین را محدود می کند . البته به دلیل قابلیت و امکان بالای انبساط پیستون های آلومینیومی بایستی لقی بیشتری در میان این جور پیستون و سیلندر در حیث گرفته شود. 2- گنبدی : سطح بالای پیستون پایین گنبدی صورت می باشد. رینگ پیستون نیز به ادله خواص ارتجاعی آن، از چدن یا آلیاژهای فولادی ساخته می شود. ابتدایی ترین آن یک دامنه تمام یا دامنه جامد است که پیستون لوله ای کلاسیک است. در صورتی که پیستون پهن یا این که قطر بزرگ را کنار پیستون دارای قطر مضاعف اندک قرار دهیم ( شاتون یک ترازو باشد ) , پیستون ژاپنی شاهد این خواهید بود که توان تولیدی بسیار زیادتر از قدرت پیستون لاغر هست پیستون و شاتون . پیستون توسط یک لوله توخالی کوتاه به اسم پین مچ یا سنجاق چسب به میله متصل می شود. در همین طریق به جهت در دست گرفتن انبساط حرارتی پیستون از طرز تقویت نمودن یا دو فلزی نمودن بخشی از پیستون که در معرض حرارت بیشتری قرار دارد، استعمال میگردد.

پست جدید  یک مشاور سئو سایت