پیستون موتور خودرو چیست؟

اندازه شکاف عمودی پیستون،نشان دهنده میزان ارتجاعی بودن آن است.حالت ارتجاعی بیش از ترازو پیستون سبب لرزش و تکان پیستون در سیلندر می شود و هم آن را از حالت دارای خود خارج می کند.در چنین حالتی نشتی گاز از حاشیه های پیستون،افزایش یافته روغن سوزی موتور دوچندان تر می شود. در همین شرایط حیاتی حرکت دوباره پیستون، مایع پس از بسته شدن روزنه ورودی، از دریچه خروجی اصلی فشار خارج می شود. این جور حلقه ها دارای انبساط به طرف خارج دیواره، به سیلندر چسبیده و گازبندی مناسبی را برای این بخش به وجود میآورند. خودروهایی که با زمانبندی (تایمینگ) سوپاپ متغیر هستند، برای دوری از عکس العمل سوپاپ حساس تاج پیستون شیارهایی بر روی آن تولید میکنند. علل دیگر تولید همین صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن غنر سوپاپ ، گهگاه پس از روشن شدن موتور ، یا آن گاه از گرم شدن آن ، صای تاپیپ انقطاع می شود . صدایی خشک که در مواردی سرد شنیده می شود ، پس حساس گرم شدن موتور رفته رفته کاهش یافته و به کلی از بین می رود . درصورتیکه از ۱۵ صدم میلی متر کمتر باشد، باعث شکستگی رینگ می‌شود چرا که زمانی که موتور گرم میشود انبساط به وجود میآید ودهانه حلقه عده تر میشود و منجر می گردد که حلقه بشکند. مزایا : : مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا- انبساط کم- مقاوم در برابر سایش- قیمت ارزان. 3- پیستون های اتوترمیك : درین پیستون ها از فولاد و فلز سبك استعمال می شود كه فولاد به جهت انبساط كمتر در علیه گرما و فلز سبك به جهت سبك نگه داشتن وزن پیستون پیستون راست به کار گیری می شود . به جهت از بین بردن همین خلل به این معنی که ساخت مخلوط سوخت و هوای فشرده و پرهیز از گیرکردن پیستون باطن سیلندر ، قطر پیستون را تا آنجا که به بدنه سیلندر گیر نکند بزرگ درست می کنند و به جهت ساخت مخلوط فشرده سوخت و هوا از رینگ های نازکی در دیواره پیستون استعمال می کنند. از مهمترین نصیب های پیستون ، مرحله بالایی آن می باشد ، شکل تراز بالای پیستون بر طرز احتراق ادغام سوخت و هوا اثر می گذارد و در صورتی که سطح بالایی پیستون به خوبی طراحی شود اختلاط مخلوط سوخت و هوا خوب تر شده و منجر ساخت قدرت بهینه می شود. در شکل تحت ، سرسیلندر یک اتومبیل کلیدی سیلندرهای دو سوپاپه را بازدید می کنید ، توجه کنید که در بالای هر سیلندر دو سوپاپ طراحی شده است. در همین وضعیت چارهای جز این ندارید که به هر نحوی که شده و کلیدی استفاده از ماشین های دیگر ماشین خویش را مرکز تعمیرات و مکانیکی برده و در آن جا حلقه و پیستون موتور خودروی خود را به طور تمام تعمیر کنید. برای جلوگیری از ساخت این صدا تاپیپ های معیوب را عوض نمایید . این قطعه که انگشتی نیز نامیده می گردد میلهای توخالی است که برای برقراری رابطه پیستون اصلی شاتون به کار میرود. نمیتوانیم صرف اینکه سیلندرموتورسیکلت را تراشکاری بردهایم به تراشکار اعتماد کنیم و سوای هیچ اندازه گیری حلقه و پیستون و سیلندر را بر روی کار ببندیم . شیارهای حلقه نباید ساییده شده باشند، و باید تحلیل کنیم که بازی محور گژن پین و بوش گژن پین بیش از حد نباشد، و لقی نداشته باشد. 3- نکته سوم ترازو گیری ضخامت خویش رینگ میباشد باید از ابزار دقیق استعمال کنیم. همان جور که در موردها فوق ذکر شد، از پمپ 9 پیستون عمده در کمپرسی و تراکتور استعمال می شود. ایجاد قدرت بیشتر یا این که سرعت عمده ؟ همین ضخامتی که گفتیم برای رینگهای جدید هست، ولی رینگهای قدیمیتر ضخامتشان به ۱.۵0 میلیمتر و حتی بیشتر میرسد. پیستون ریختگی متخلخل است و برای مقطع بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. در صورتیکه موتور یاتاقان زده باشد به طور معمول در بدور آهسته صدایی نداشته البته اهمیت گاز دادن ( اندک یا این که زیادکردن گاز ) صدا مشخص می شود . پمپ 9 پیستون در باطن پوسته خود، یکسری پیستون دارد که طریقه قرارگیری آن ها به صورت موازی در کنار یک محور کلیدی می باشد که به رخ مستقیم اصلی خروجی و محل ورود ارتباط دارند. پوسته داخلی پمپ اصلی یک محفظه دایره ای شکل می باشد که حرکت پیستون ها در همین محور می باشد. ریخته گری : شمش آلومینیوم خالص پس از ذوب و ادغام مهم یک‌سری عنصر فلزی دیگر در کوره به آلیاژ ویژه ای برای ریخته گری پیستون ناپخته تبدیل میگردد. پیام اطلاع رسانی مرکز تبلیغات پیستون مهم بالاترین بازدهی تبلیغ در سال های آخر بوده ، جهت خرید پیستون و فروش پیستون اهمیت مراجعه به سایت تبلیغاتی پیام آگهی علاوه بر اطلاع از قیمت خرید کردن و فروش پیستون از لیست ارزش پیستون در دوره ای معین اطلاع می یابید . به جهت کسانی که هر نوع نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از انواع پیستون موتور ، شما ممکن است می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.