آیات 1 تا 60 یوسف – تفسیر نور

به علاوه نظیر این کلمه که برای حضرت یوسف آمده، در سوره قصص برای حضرت موسی حساس یک کلمه و واژه اضافه آمده است. البته به حیث میآید خواسته از حکم در اینجا یک حکم موقّتی است، نه حکم نبوت. از حیث من به تیتر یک بازیگر، می بایست فرصت حضور در فیلمها و سریالهای تاریخی را مغتنم شمرد و از آن بهره برد. به لحاظ میآید که منظور از این حکم، حکمی برای خدمترسانی به ضعفا می باشد که حضرت یوسف همین عمل را انجام میدادند و حضرت موسی هم مأموریت داشتند که به ضعفای بنی اسرائیل رسیدگی کنند. خواسته از حکم در اینجا هم حکم نبوت نیست؛ چون حضرت موسی سپس از گریز از مصر، قریه یا هشت سال، برای حضرت شعیب شبانی می‌نمایند و در رجوع و برگشت به مقام رسالت میرسند. مصطفی وقتی ایفاگر نقش حضرت یوسف(ع) از میان ۳ هزار آیتم برای همین نقش گزینش شده است. یک ابتلای پهناور و گرفتاری عظیم نیز برای یوسف (ع) به وجود آمد. سومی هدف این بوده که در این سیر زندگی و اهمیت این پیشآمدها تأویل احادیث به یوسف آموخته شود. از این سیر داستان که برادران یوسف را به چاه انداختند آن‌گاه کاروانیانی آمدند و حضرت یوسف را از چاه در آوردند، در مصر او را فروختند، عزیز مصر او را خریداری کرد و به خانه خود آورد، او‌لین هدف این بود که یوسف را به موقعیّت بالایی یوسف اسدی آموزش برساند. دومین هدف خدا از این برنامه آن بود که حضرت یوسف از پدر انقطاع شود و به دیار غربت بیاید و اینگونه ساخته شود. «و آن زن موسیقی وى کرد، و یوسف نیز اگر ادله پروردگارش را ندیده بود ترانه او مىکرد». چرا که حکم نبوت حضرت یوسف بعد ها به او داده شده است. حضرت یوسف در منزل عزیز مصر نشو و نما کردند و زمانی که به سن «أشُدّ» رسید و آراسته شد، به این معنی که پرورش او در تمامی جهات جلوهگر شد و جوانی خوشگل و بلندبالا و هوشمند شوید و مورد توجّه کلیه قرار گرفت دو چیز به او عطا کردیم ، یکی حکم و دیگری علم. «و زیرا حضرت موسی به رویش و کمال خود رسید و برومند شد، به او حکم و علم عطا کردیم و نیکوکاران را چنین جایزه مىدهیم». درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها زیاد عمده در گزینه بیمه عمر یوسف اسدی لطفا به بازدید از وب وبسایت ما.