بندر سیدنی خواستار ایمنی بهتر قایق در اطراف کشتی ها است

روز یکشنبه بعد از ظهر ، در حالی که کشتی ویکتور چانگ از اسکله سیرکولار خارج می شد ، یک کشتی کوچکتر مستقیماً از مسیر خود عبور کرد – به نظر می رسد از برخورد احتمالی آگاه نیست.

قایق کوچک نتوانست متوقف شود و در قسمت بندر کشتی بزرگتر شخم زد.

فقط چند ساعت زودتر آخر هفته گذشته ، یک قایق کوچکتر دیگر تقریباً همین کار را انجام داد و مستقیماً در مسیر یک کشتی بزرگتر قرار گرفت و ناخدا را مجبور کرد تا سرعت خود را کم کند تا از برخورد جلوگیری کند.

کریس دولین از NSW Maritime به 9News گفت: “ما باید اطمینان حاصل کنیم که مواظب خوبی هستیم ، سرعت مطمئنی را حفظ می کنیم و از قوانین آگاهی داریم.”

آقای دولین گفت: “این به ما می گوید که صاحبان قایق جدید و صاحبان قایق کمتر باتجربه در آب هستند.”