به روز رسانی زنده بودجه فدرال 2023: برندگان چه کسانی هستند؟ مازاد اعلام شد

از اینکه برای پوشش بودجه فدرال 2023 به ما ملحق شدید سپاسگزاریم. تیم 9news.com.au ما در حال حاضر در حال بررسی جزئیات کلیدی بودجه قبل از ارائه آن در ساعت 7:30 است.

ما از قبل می دانیم که مازاد اعلام خواهد شد، اما همه چشم ها به آنچه که جیم چالمرز اعلام می کند، معطوف به کمک هزینه های زندگی است.

نخست وزیر آنتونی آلبانیز گفت که کمک به “استرالیایی های آسیب پذیر” در قلب بودجه خواهد بود.

او گفت: «حمایت از استرالیایی‌های آسیب‌پذیر، رشد اقتصاد و تقویت بودجه برای امن‌تر کردن امور مالی ما برای آینده».

همه اطلاعیه های کلیدی را از ساعت 19:30 خواهیم داشت