حفره آبی در مکزیک دومین سوراخ بزرگ جهان است

5 از 9انتساب: کارشناسی ارشد لورا ماریا فلورز-فرانکو

عکس‌های زیر آب که از داخل چاله آبی گرفته شده‌اند، تلاش می‌کنند تا اسرار بیشتری را در این حفره فاش کنند.

دکتر Juan Carlos Alcérreca-Huerta، محقق ارشد وابسته به شورای ملی علم و فناوری (CONACYT) و مأمور به ECOSUR، به 9news.com.au گفت: “ما هنوز نمی دانیم در انتهای آن چه چیزی وجود دارد.”

او افزود که عمق دقیق کف هنوز کاملاً مشخص نیست.را

وی گفت: “چند ماه پیش اندازه گیری هایی انجام دادیم، به حدود 270 متر رسیدیم اما به عمق پایین نرسیدیم.”