دانستني هاي جالب در مورد كفش

•آكسفوردهاي زيني(Saddle) يك تكه چرم حساس رنگي متعدد يا جور چرم گوناگون به شكل زين در نصیب رويه جلوي كفش و پاشنه كفش دارند. •كفش آكسفورد نوك بال(wingtip) رايجترين مدل كفش آكسفورد است. وى اهمیت اشاره به استفاده از كفش هاى لژدار كه طول كفه كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارااست و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: به طور معمول نوك باريك و پاشنه بلند كفش سبب انتقال وزن تن به جلوى پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگى استخوان پا به خارج مى شود. وي درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن بدن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش ميباشد ولی كفشهاي پاشنه بلند باعث انتقال بيشتر وزن به جلوي پا شده و توصيه ميشود كه به مدت طولاني درطول روز استعمال نشود. وى درباره بهترين شكل و فرم كفش گفت: توزيع يكسان وزن تن به جلو و عقب پا بهترين شكل كفش میباشد اما كفش هاى پاشنه بلند منجر انتقال بيشتر وزن به جلوى پا شده و توصيه مى شود كه به مدت طولانى درطول روز به کار گیری نشود. پس پاشنه بايد وجود داشته باشد، البته كفشهاي پاشنه بلند هم، به طريق ديگري منجر آزار و درد پا کفش اسپرت مردانه کپسول دار مي شوند. اين كفشهاي منگولهدار درصورتیکه از چرم جير باشد، غيررسميتر میباشد و ميتوانيد آن را اساسی كتشلوارهاي كتاني و ساير جور هاي غيررسمي، حتي شلوار جين بپوشيد. اگر كفش آكسفورد شما قهوهاي يا قرمز رنگ خيلي تيره است، جور بنددار گشوده آن مهم هر گونه شلوار جين و كتان يا كت شلوارهاي پر‌نور و كت هاي اسپرت ست ميشود. تكرار اين حركات سبب ميشود تا ورمي كه در قسمتهاي پا ايجاد شده كمتر شده و سيستم پمپاژ و انتقال خون به نصیب قلب جريان پيدا كند. تركان مهم اشاره به كفشهاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه راحت ترين كفشهاست، اعلام كرد: كفشهاي چرمي مناسب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. همچنين نبايد پا به مدت طولانى در كفش قرار گيرد حتى كفش هايى كه خيلى سهل وآسان هستند. همچنين نبايد پا به مدت طولاني در كفش قرار گيرد حتي كفشهايي كه خيلي راحت هستند. اين متخصص طب فيزيكى و توانبخشى حیاتی بيان اينكه بر بر خلاف تصور مردم به خصوص زنان كه صندل و دمپايى را سهل وآسان ترين كفش مى دانند، كفش مناسب كفشى میباشد كه كاملا پا را در برگيرد، توصيه كرد كه خريد كفش حتى الامكان در ساعتها آن‌گاه از ظهر كه پا به بزرگترين حجم خویش رسيده انجام شود. ولی شما حیاتی طاقت و شکیبایی كفش راحت و میزان پاهاي خود را گزینش كنيد. به جهت افرادی که هر گونه نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از کفش اسپرت مردانه شیکسون ، شما شاید می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.