درمان ژنیکوماستی مردان : داروها و عمل جراحی

آقایانی که انتظارات واقع بینانه از نتیجه های جراحی ژنیکوماستی دارند. آقایانی که رشد پستان در آنان تثبیت شدهاست. نتایج چند پژوهش در همین زمینه چنانچه چه گوناگون میباشد اما نشان می‌دهد احتمالاً بین میزان دوچندان ویتامین دی و تعادل هورمونی میان استروژن و پروژسترون در مردان ارتباط وجود دارد. جراح از شیوه همین برشها چربی بیشتر یا این که بافت غده را برداشته و خطوط سینه را طوری رخ میدهد که متناسب اساسی تن مریض باشد. آن‌گاه از جراحی، محل برشها پانسمان میشود. همچنین در صورت وجود بیشتر وزن بافت چربی نیز افزایش یافته که خویش سبب پهناور شدن سینه مردان میشود. پزشک کامران کاویانیفر یکی از از بهترین جراحان پلاستیک مشهد، کاربر انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی کشور ایران و همینطور عضو انجمن بین المللی جراحی پلاستیک و ژنیکوماستی رونی کلمن زیبایی ISAPS میباشد. البته به طور کلی هزینه این فعالیت بوسیله ایشان میان 13 تا 18 میلیون میباشد. همین مطالعه به صورت آتی گر فی مابین سالیان 1388 تا 1391 در کالج علم ها طبی مشهد بر 15 مریض دچار به ژنیکوماستی صورت گرفته و دیتاها بیماران شامل گرید بیماری، نوع فعالیت و نتیجه های آن بررسی گردید و حساس به کارگیری از قابل انعطاف افزر SPSS مجزاسازی و باز‌نگری شد. اما همین موضوع نگرانکننده نیست و فی مابین یکسری هفته تا یک سری ماه پس از تولد، تراز هورمون استروژن تن نوزاد به حالت معمولی بازگشته و در نتیجه ژنیکوماستی در طفل از فی مابین میرود. نکروز چربی، یا این که توده ای که در عاقبت زخم به بافت چربی سینه ایجاد شده است. چنانچه تراز هورمون تستوسترون در بازه بلوغ کمتر یابد، استروژن می تواند سبب پرورش بافت سینه شود. به این حالت ژنیکوماستی در بلوغ نیز گفته میشود. در بعضا موارد، ممکن است ترشح مایع از نوک سینه نیز تماشا شود. همین موارد شامل برداشتن ناکافی بافت سینه، ناهمواری قفسه سینه، و کاهش حساس یک یا این که هر دو نوک سینه هستند. ژنیکوماستی ممکن هست روی هر دو سینه و یا این که به طور نامتوازن فقط بر روی یکی از از سینههای فرد اثر بگذارد. هزینه پایانی جراحی ژنیکوماستی اصلی پزشک معالج کاویانی فر در جلسه مشاوره و آن‌گاه از معاینه به فرد اعلام میگردد. در اورجینال ژنیکوماستی به استدلال پهناور شدن غدد سینه میباشد و چاقی درآن موثر نمی باشد و در صورتی که شخصی به استدلال چاقی، سینه پهناور داشته باشد علت آن ژنیکوماستی نیست.