دستگاه نیتروژن ساز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد

غربال مولکولی کربن حساس کربنهای فعال بی آلایش مختلف است، چون اهمیت محدوده مضاعف باریکتری از منافذ است. دو برج اساسی غربال مولکولی کربن (CMS) مالامال شده است. از بارز ترین خصوصیت های دستگاه نیتروژن ساز صنعتی می قدرت به هزینه تعمیر و نگهداری، ساختار ساده و کاملا خودکار یار اهمیت plc برای در دست گرفتن دقیق خیس ، منش اندازی پرسرعت مهم سیستم ایمنی بالا و داشتن مرحله صدای قلیل اشاره کرد. دستگاه را واضح می کنیم و شکیبایی می کنیم تا عددی نزدیک به 99% در نمایشگر دیجیتال نشان دیتا شود که همین عدد نشانگر میزان خلوص باد نیتروژن است. دستگاه نیتروژنساز از این قابلیت و امکان برخوردار است تا نیتروژن ساخت شده را در درون دستگاه ذخیره و بعد از آن در محفظه گزینه لحاظ به کارگیری گردد. دستگاه های نیتروژن ساز CGT PSA بر اساس اصل جذب نوسان فشار (PSA) برای تولید جریان پیوسته گاز نیتروژن از هوای فشرده عمل می کنند. PSA ها اصلی عملکرد مطلوب جایگزین قابل قبولی به جهت سیلندرهای موجود در بازار هستند. نحوه کارایی دستگاه نیتروژن ساز به دسته ای نمیباشد که الزاما تمام نیتروژن تولید شده را برای مصرف از خویش خارج کند. استعمال از دستگاه های نیتروژن ساز این کمپانی ضمن بهره مندی از بهترین مواد موجود در تولید، راحتی و اطمینان از تامین و دسترسی مداوم نیتروژن را به جهت مصرف کننده فراهم میکند. در صنعت های دستگاه های متعددی مورد استعمال قرار میگیرند که یکی از از آن ها نیتروژن ساز میباشد. دستگاه نیتروژن ساز به طرز PSA در این شرکت، از توان تامین نیتروژن حیاتی خلوص 99.999 مبتنی بر استانداردهای میان المللی برخوردارند. به همین نحوه از ایجاد نیتروژن، طریق PSA یا این که Pressure Swing Adsorption می گویند. 4- به جهت تولید نیتروژن اهمیت خلوص بالا به هیچ وجه نباید روغن و حتی بخارات روغن به نیتروژن ساز برسد چون مواد CMS فراوان فعال می باشند و به جای جذب اکسیژن، روغن و رطوبت را جذب می کند. از گزاره مزایای به کار گیری از گاز نیتروژن میتوان به موارد پایین اشاره کرد. دستگاه نیتروژن ساز از همین قابلیت و امکان برخوردار است تا نیتروژن تولید شده را در باطن دستگاه ذخیره و آنگاه در محفظه گزینه نظر به کارگیری گردد. دستگاه های متعددی در صنعت استعمال می شود که یکی از از آنان مولد نیتروژن است. دستگاه نیتروژن ساز می تواند به شکل همیشگی نیتروژن آیتم نیاز صنعت های را در ارتفاع ۲۴ ساعت اصلی تغلیظ بالا تامین کند. با ادغام بستههای چندگانه غشایی، تعداد بینهایت محدوده جریان خلوص به جهت برآوردن هر کاربردی که به گاز نیتروژن نیاز دارد، در دسترس است. این اجازه می دهد تا مولکول های ریز مانند اکسیژن به منافذ رخنه کنند و از مولکول های نیتروژن که برای ورود به CMS دوچندان تبارک هستند انقطاع شوند. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه دستگاه نیتروژن مایع ساز لطفا از برگه ما بخواهید.