دو مرد پس از زیر گرفتن توسط ute در منطقه ای NSW کشته شدند

این مردان 36 و 41 ساله ساعت 19 روز چهارشنبه در شمال نورا مجروح شدند.

پلیس بر این باور است که این دو در Condie Crescent روی زمین دراز کشیده بودند که توسط لوله زیر گرفته شدند.

ظاهراً مردی 27 ساله راننده این خودرو بوده است.

پلیس گفت: اطرافیان تا رسیدن امدادگران کمک های اولیه را ارائه کردند، اما هر دو مرد در صحنه فوت کردند.

راننده برای انجام آزمایشات اجباری به بیمارستان منتقل شده است.

اکنون بازرسان سقوط در تلاش هستند تا مشخص کنند چه اتفاقی افتاده است.