قدیمی ترین دوقلوهای جهان که در قبر عصر حجر پیدا شده است

یک تحقیق جدید نشان داده است که قدیمی ترین جفت دوقلوی همسان در قبر در اروپا کشف شده است.

این گور ، در نزدیکی کرمس در دانوب در استرالیا ، در سال 2005 کشف شد.

اعتقاد بر این است که یکی اندکی پس از زایمان درگذشت ، در حالی که دیگری حدود شش تا هفت هفته زندگی کرد.

اعتقاد بر این است که نوزاد سوم پسر عموی آنها است.

آنها با کالاهایی از جمله مهره های عاج و پوسته نرم تنان به خاک سپرده شدند. اوچر قرمز نیز در قبر پیدا شد.

رون پینهاسی از دانشگاه وین گفت این اولین “اثبات ژنتیکی و اولیه اثبات تولد دوقلوها” است.