قیمت ژئوممبران در مشهد درسال 1400

انعطافپذیری خوب، ازدیاد ارتفاع قابل توجه، عدم ایجاد ترکزایی تنشی، الاستیه زیاد زیاد، کارگزاشتن سرعت بالا و آسان و بعدها بزرگ از مزایای بارز همین جور ژئوممبران است. بر شالوده مواد پلیمری از محصول هگزان بالاترین منزلت پلی اتیلن (به صورت ورقهای تقویت شونده حیاتی زوائد مشغول شونده از یك طرف به ارتفاع ۱ تا ۱/۵ سانتیمتر و مهم ضخامت ۱/۵ تا ۵ میلیمتر و ابعاد گوناگون تولید میشوند) در هر مترمربع ورق حدود زائده وجود دارااست به شكلی كاملاً حیاتی بتن درگیر شوند و كاربردهای حساس این ورقها درایزولاسیون كانالهای انتقال مواد شیمیایی، آببندی مخازن مراقبت آب و سایر سیالات شیمیایی، ایزولاسیون خارجی مخازن شیمیایی به خواسته نگهداری از شکافت آب و رطوبت به داخل مخزن و با اعتنا به استحكام مكانیكی، مقاومت شیمیایی و قدمت طولانی سبب ساز به كاربرد این ورقها در محیطهای شیمیایی خورنده شده است. مورد بعدی که در خرید کردن ورق ژئوممبران حیاتی دارااست باز‌نگری ابعاد استخر یا مخازن ذخیره آب (طول ، عرض ، ارتفاع ) و گونه کاربری آن ها جهت گزینش کالا آیتم نیاز از نظر ضخامت و مدل پلیمر استعمال شده در آن ها می باشد که عمدتا جهت خرید کردن ورق ژئوممبران برای استخر های ذخیره آب و مخازن از ورق پلی اتیلن سنگین به کار گیری می شود . این کمپانی به کمک آفریدگار و مهم بهره گیری از نیروهای مجرب و متخصص توانسته می باشد تا بیش از ۵۰۰۰ پروژه در زمینه های مختلف مهندسی آب را اهمیت موفقیت به انجام برساند. اصلی بررس ی سابقه ای از سدهای پهناور جهان که د ر تولید آن ها از مواد ژئوسنتتیک به کارگیری شده بود و تحقیقا ت آزمایشی انجام شده، نت یجه شد که در اینگونه موارد، چنانچه منابع قرضهGP در اختی ار باشد، م یتوان از لا ی هی ژئوممبران، پوش یده از دو لای هی ژئوتکستال استعمال نمود به شرط آن که ش یب جداره ی بالادست به اند ازهی کافی کم باشد تا پد ی دهی لغزش شکل ندهد. دیوارهای حائل كه با ژئوگرید ساخته میشود (Geosynthetic Soil Wall) اهمیت قابلیتهای اجرابا انواع خاكهای موجود، رنگ پذیری در ساختار دیوار، اجرا در زاوایا و قوسهای لازم، اجرا در شرای جوی نامساعد، کارگزاشتن سیستم زهكشی در ساختار دیوار حائل، انعطاف پذیری جهت مقاومت در برابر تنشهای محیطی میباشد و امروزه این دیوارها جایگزینی مطلوب به جهت گابیون، دیوار بتنی وزنی خاک مسلح تسمهای است. ژئوممبران ورق هایی از محصول پلی اتیلن سنگین به شمار می مراحل که اصلی ارتفاع و عرض نسبتا متعددی هستند. پوشش دهی در بخشها دارای آب و هوای سرد یا گرم جهت جلوگیری از سوراخ خوردگی ناشی از انقباض و انبساط های دمایی. ولی ژئوممبران همپا باGCL یا این که یک لایه بتن در سدهای کوچک گران تمام میشود. امروزه به دلیل مزایای مهربانی که این جور ورق ها دارند، بخش اعظم از بتن و بقیه مصالح برای تولید استخرها آیتم دقت قرار گرفته اند. ژئوممبران­ های EIA در برابر دمای بالا، مواد شیمیایی همچون اسید، روغن و متان مقاومند، ایراد سفر پلاستی ­سایزر در آن­ها وجود ندارد و میتوانند در کاربردهای محیطی هم مورد به کار گیری قرار بگیرند. درصورتیکه شما هر نوع سوالی در ارتباط دارای چه جایی و روش به کارگیری از سازنده ژئوممبران دارید، می توانید دارای ما در برگه وب تماس بگیرید.