متخصص پزشکی تاسمانی بعد از بیمارستان منطقه ای شمال غرب در حادثه Cooee بحرانی است

یک کارمند بهداشتی در پی حادثه ای در بیمارستان تاسمانی برای زندگی می جنگد و یک جوان در بازداشت به سر می برد.

این متخصص پزشکی در جریان آنچه پلیس به عنوان “حادثه زخمی” مربوط به یک جوان در بیمارستان منطقه ای شمال غرب در کویی در روز یکشنبه توصیف کرد، آسیب جدی دید.

پلیس گفت که این کارگر از بیمارستان نزدیک برنی، در شمال غربی ایالت، در وضعیت وخیم به بیمارستان رویال هوبارت منتقل شد.

آنها جوان را مدت کوتاهی پس از فراخوانی به مرکز پزشکی کویی در حدود ساعت 4:30 بعد از ظهر بازداشت کردند و تا عصر در محل ماندند.