مقاله مختصر به شما می آموزد که چه نکاتی در مورد قوانین رانندگی و کارهایی که امروز باید انجام دهید

در سال 2006 هوندا اولین سیستم ایمنی کیسه هوای موتور سیکلت را در موتورسیکلت Gold Wing خود معرفی کرد. هوندا داعیه می کند که سنسورهای موجود در شاخک های جلو می توانند یک بازخورد شدید از جلو را تشخیص دهند و تصمیم بگیرند که کیسه هوا باز شود، مقداری از انرژی رو به جلو راکب را جذب کرده و شتاب پرتاب شدن راکب از موتورسیکلت را کاهش می دهد. اشخاصی که به وسیله نقلیه خدمت می دهند و همچنین اولی پاسخ دهندگان می بایست هوشیار باشند، زیرا بسیاری از سیستم های در اختیار گرفتن کیسه هوا ممکن هست تقریباً 30 دقیقه پس از قطع کردن باتری اتومبیل واضح بمانند. همین مثال اول این مضمون‌ را کلیدی برد آزمایش کرد و دو فرودگر مریخ‌نورد کاوشگر از سیستم‌های فرود شبیه استفاده کردند. سیستم های کیسه هوا تطبیقی ​​ممکن میباشد از کیسه های هوای یکسری تراز ای برای تنظیم فشار باطن کیسه هوا به کارگیری کنند. سنسورهای اضافی به جهت گزینش محل، وزن یا میزان نسبی سرنشینان نیز ممکن است به کار گیری شود. اگرچه میلیون ها کیسه هوای کارگزاری شده در حال به کار گیری مهم سابقه ایمنی خوب هستند، اما انحصار هایی در بضاعت آن‌ها به جهت محافظت از سرنشینان خودرو وجود دارد. درجه بندی ایمنی خودرو Euro NCAP تولیدکنندگان را تشویق می کند تا رویکردی جامع برای ایمنی سرنشینان اینجا اتخاذ کنند. امتیاز عالی تنها دارای مخلوط کیسه های هوا اهمیت بقیه خصوصیت های ایمنی بدست می آید. یک وضعیت زیاد خطرناک در هنگام “تصادف پایین سواری” صورت می دهد، که در آن یک وسیله نقلیه مسافربری حیاتی نصیب عقب یک تراکتور-تریلر فاقد حفظ کننده تحت سواری عقب برخورد می کند یا این که به لبه چنین تریلری که مجهز به حافظ زیر سواری وجود ندارد برخورد می کند. کیسه های هوای جانبی و پرده های کیسه هوای محافظ به طور فزاینده ای در وسایل نقلیه مدرن به جهت مراقبت در برابر همین نوع زیاد رایج از عکس العمل گزینه نیاز هستند. اجرای نخستین کیسه‌های هوای جلو امداد چندانی به نگهداری در برابر برخوردهای جانبی نمی‌کرد، که می‌تواند خطرناک‌تر از برخورد از جلو باشد، چون ناحیه مچاله حفظ کننده در جلوی محفظه سرنشین تماما بدور زده می‌شود. 3 بعضی از کشورها حصر هایی را به جهت فروش، حمل و نقل، جابجایی و سرویس کیسه های هوا و اجزای سیستم اعمال می کنند. این تنظیمات به سیستم اذن می‌دهد که کیسه هوا را حساس نیرویی میانگین ​​در اکثر برخوردها باز کند. ذخیره ایربگ حداکثر نیرو تنها برای شدیدترین برخوردها. 6. ساختار سازمانی به جهت سیستم اعتباربخشی. 13. وظایف دبیرخانه هیئت اعتباربخشی ناحیه ای. یک واکنش شیمیایی باعث ساخت انفجار نیتروژن برای باد کردن کیسه می شود. معمولاً، جلیقه های کیسه هوا – که در ژاکت موتورسواران مخلوط شده اند یا روی آن پوشیده می شوند – بوسیله راکبان عادی در خیابان آیتم استعمال قرار می اینجا کلیک کنید گیرند. به برهان طراحی فلپ خروجی کیسه هوای دستور و پانل داشبورد، همین مورد ها به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که در شکل گشوده شدن کیسه هوا قابل بازیابی باشند، به این معنا که در صورتی که وسیله نقلیه در اثر تصادف از در میان نرود، باید تعویض شوند.