میلیون ها نفر برای جشن تولد مذهبی 2500 ساله گرد هم می آیند

فعالان آب و هوا، از جمله سه تن با لباس‌های سنتی و منطقه‌ای که آلفرن بازی می‌کنند، در زیر یخچال طبیعی مورتراتش جمع می‌شوند تا برای همه‌پرسی مربوط به آب و هوا در 20 مه در نزدیکی پونترسینا، سوئیس، کمپین کنند.

در 18 ژوئن، رای دهندگان سوئیسی به پای صندوق های رای خواهند رفت تا در مورد طرح موسوم به یخبندان که توسط انجمن حفاظت از آب و هوا سوئیس راه اندازی شده است، تصمیم بگیرند که سوئیس را ملزم به پایان دادن به انتشار گازهای گلخانه ای می کند.