هدف از طراحی هتل – هتل بهفر

درجایی که تلفن آماده میباشد ، کارتهای راهنما که روش به کارگیری از تلفن را نشان می‌دهد ، وجود داشته باشد. درجایی که از رادیوهای ساعتی استعمال می‌شود ، می بایست نحوه استفاده از آن تفسیر دیتا شود و ساعت ظریف تهیه شود. استعمال از تورفتگی برای آویزان نمودن لباس قابل طراحی هتل 4 ستاره قبول نیست. ولی در لابی هتل تحمیلی میباشد وکانالهای تلویزیونی بایستی کامل تهیه شده و قابل استعمال باشند. البته در درجات فراتر وجود رادیو هم الزامی است. ممکن است بعضی فکر نمایند که نورپردازی نمای ساختمان و پر‌نور نگه داشتن آن در تمام ارتفاع شب به صرفه نیست، اما واقعیت این میباشد که اثر گذاری اکران چهرهی هتل در شب به خصوص اهمیت یک نورپردازی متغیر فراوان جذابتر و سودآورتر از نمای ساختمان هتل در روز است. میهمان می تواند نورپردازی ، دما ، پرده ها و اعلان های “مزاحم نشوید” را از صفحه مرکزی اعمال کند. علاوه بر تابلوهای راهنما، نورپردازی مناسب هم به سوق‌دهی مهمانان در راستای مسیر صحیح امداد خواهد کرد. اندازه میز می بایست متناسب مهم گنجایش اتاق پیش بینی شود تا بتوان از آن به عنوان میز ناهار خوری هم استعمال کرد. ۱۰- اتاقها بنا به میزان می توانند شامل فضای نشیمن دارای صندلی – تلویزیون – میز فعالیتسردخانه – میز برای قراردادن کیف باشند. در صورتی که از صندلیها در زمان طعام میل کردن گزینه به کارگیری قرار می گیرند ، می بایست ترازو و ارتفاع مناسبی داشته باشد. طراحی نمای بیرونی هتل، طراحی نمای داخلی هتل، طراحی لابی لوکس، نورپردازی، مقدار ادب و آسایش برای مخاطب، طراحی اتاقهای لوکس، تقسیمبندی فضاها، استعمال از عنصرها فضای سبز و فضای سبز، دکوراسیون، چگونگی سبک هارمونی و غیره، از نکات کلیدی در طراحی هتل بهحساب میآیند که نباید از دید طراح و سرمایهگذار در همین زمینه، مخفی بماند. طراحی داخلی مدرن و جذاب هتل به وسیله چارلز فاروجیو (Charles Farruggio) شکل پذیرفته است. طراحی داخلی هتل ما می خوا‌هیم بررسی کنیم که دقیقا هتل ریز و گران بها یا همان بوتیک هتل چیست. اهمیت ۱۶ اتاق، هسته تنها برای ۲ یا این که ۳ آسانسور، پلکانهای فرار و گریز و دستکم فضای انباری جا دارد. سردخانه متناسب اهمیت تزیینات داخل اتاق و آب میوههای متنوع و بقیه اقلام گزینه نیاز مهمان در یخچال وجود داشته باشد. شما هر منشا و یا این که تحقیقی که در دنیا می بینید حتماً در پیش گفتارش یک پیشینهای در مورد مورد قضیه آن تحقیق وجود دارد. کانالهای ماهوارهای و یا این که ویدیویی علاوه بر کانالهای معمول فراهم شود.