پسری پس از حمله کوسه در کمپ کورراجونگ در بیمارستان بستری شد

این پسر 11 ساله بعد از ظهر امروز در حالی که در پارک ملی کیپ رینج در کمپ کورراجونگ بود مورد حمله قرار گرفت و به بیمارستان اکسموث منتقل شد.

ناظران تا رسیدن خدمه اورژانس کمک های اولیه را انجام دادند.

9News دریافته است که او به دلیل بریدگی در پایش تحت درمان است که جدی است اما تهدید کننده زندگی نیست.

Royal Flying Doctor Service برای ارائه پشتیبانی در راه است.

هشدار کوسه صادر شده است و به هر کسی در منطقه هشدار داده شده است که مراقبت بیشتری داشته باشد.