پیامدهای استفاده غیر مسکونی از ملک مسکونی چیست؟

این تیم شامل 60 واحد تجاری و 112 واحد مسکونی : بلوک A 29 واحد مسکونی – بلوک B 23 واحد مسکونی – بلوک C 60 واحد مسکونی می باشد که به همگی واحدهای مسکونی و تجاری یک انباری و حداقل یک پارکینگ تعلق می گیرد برج مسکونی four seasons . به جهت گرمایش واحدهای مسکونی سیستم پکیج و رادیاتور و به جهت سیستم سرمایش سیستم خنک کننده کولر آبی در حیث گرفته شده میباشد . باشگاه خبرنگاران جوان – علی رستمپور گفت: طبق نهایی آمار سامانه ملی املاک و اسکان کشور، ۳ هزار و ۷۷۹ واحد مسکونی خالی شناسایی شده است که ۲ هزار و ۴۵۴ از همین واحدها کاربری مسکونی دارا هستند و ما طبق قانون تنها از همین تعداد می توانیم مالیات بگیریم. پیش از این وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده اند. اوج تولید و ساز در دهه ۹۰ مربوط به سال ۱۳۹۲ بوده که برای ۸۰۹ هزار واحد مسکونی در مملکت پروانه ساختمانی صادر شد. همین اصل، استثناهایی نیز دارد؛ یعنی در بعضا موارد، قانونگذار خویش اجازه داده میباشد که در ملک مسکونی، کاربری اداری دایر شود. ج – انتقال گیرنده حداقل قریه سال سوابق اقامت در شهر وقوع ملک را داشته باشد. طبق ماده 100 ضابطه شهرداری، همه مالکان املاک و اراضی واقع در شهر مکلف شدهاند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی از شهرداری محل، پروانه ساختمان اخذ نمایند و بر شالوده تبصره زیر بند 24 ماده 55 ضابطه شهرداری، شهرداریها، مکلفاند نوع استفاده از ساختمان را در پروانههای صادره قید و همیشه به آن ارزیابی نمایند تا تخلفی از شیوه به کارگیری از ساختمان رخ نگیرد. نوشته حاضر به باز‌نگری تطبیقی الگوی مجتمع­های مسکونی ویلائی و آپارتمانی (متعارف) شهر جدید سهند می­پردازد. وی اصلی بیان این‌که مسکن از نیازهای حیاتی مردمان است، ادامه داد: براساس برآورد اولیه نزدیک به ۱۰ میلیون واحد مسکونی نو در کشور نیاز داریم. این معماری به یمن فضای سبز منطقه، و ریشه تاریخی آن با رویکردی نوین محافظت و گسترش داده شده است. کاخها سازههای مجللی بودند که پادشاهان و تسلط را در خود جای داده بودند و اغلب امورات مربوط به حکومت و یا این که دولت از آنجا پیگیری یا این که رسیدگی میشد.