100 متن انگیزشی موفقیت در زندگی [معروف ترین جملات کوتاه]

به نظرم تمام همین جملات رو می بایست به خاطر سپرد و در هر جایی که نیاز هستش یادداشت کرد که سبب بشه مدام یاد آوری نماییم و حالمون عالی متن ی خطی انگیزشی بشه. در صورتی که میخواهید حساس آسودگی خاطر به رخت خواب بروید، با هدف از خواب برخیزید. فقط شکافی که فی مابین شما و هدفتان قرار دارد، اهمیت مقداری اراده به فعالیت و مقداری اعتقاد راسخ پر میشود. روز هایی که شما باخت می خورید همان روز هایی هستند که شما را می سازنند. و یک پاراگراف دیگر هم اعتنا من را به خودش جلب کرد البته از زاویه ی دیگر؛ و آن جمله، نسبت دیتا شده بود به آقای چرچیل و این است “موفقیت توان رفتن از شکستی به ناکامی دیگر، سوای از دست دادن شادی و انگیزه است” به لحاظ من همین جمله ی که منسوب به آقای چرچیل میباشد از نگاه محتوایی و منطقی محل اشکال است؛ و بهتر بود همین پاراگراف اینگونه گفته می شد:”موفقیت نتیجه رفتن از شکستی به ناکامی دیگر، اهمیت تولید انگیزه مجدد است” به لحاظ من پاراگراف او‌لین در دو مورد محل انواع است: اولا پیروزی را رفتن از شکستی به شکست دیگر دانسته است در حالیکه خود همین عملیه پیروزی نمیباشد بلکه نتیجه این عملیه پیروزی است. اشکال دوم در قید “بدون از دست دادن انگیزه” میباشد درحالیگه بعد از شکست خیلی خیلی قلیل حادثه می افتد که انسان انگیزه اش را از دست ندهد، حتی به جهت یک لحظه؛ پس بایستی به جای آن قید ” تولید مجدد انگیزه” به کار گیری میشد. به یاد داشته باشید که به دست آوردن آنچه که میخواهید گاهی زمان ها به طور شگفتانگیزی کار شانس و شانس است. به یک درجه ای از آزادی می رسی که بعدش می توانی به هر موفقیتی دست پیدا می کنی. مرسی ازتون واقعا. تنها یه سوال، نوشته جملات انگیزشی به جهت ورزشکارانتون رو من پیدا نکردم اگه میشه یاری کنید بهم پیداش کنمو چون من خودم فراوان ورزش نمیکنم و نیاز به انگیزه دارم. در صورتی که کاری را بخواهید انجام بدهید راهش را پیدا می کنید و در صورتی که کاری را نخواهید انجام بدهید بهانه اش را… آرزو راز موفقیت در هر کاری است. بهترین پاراگراف انگیزشی که اهمیت خوندنش در این مقاله لذت بردم و نسبت به شرایطی که الان دارم همین جمله بهم چسبید❤️(یه روزی پاداش سخت سعی کردنت رو میگیری) ❤️ اگر هر روز صبحانه انگیزشی را اصلی جملات انگیزشی و کلیپ های انگیزشی، مشقت بار کوشی و کارایی و پشتکار بگذرانیم مسلما شادی و انرژی فوق العاده ای در ما صورت میگیرد و حساس قدرت خیس پیش خوا هیم رفت.